W latach 2019-2022 nasza szkoła bierze udział w projekcie Erasmus+, 
 
Nasz projekt nosi nazwę 
„One heart for the climate for our future”  
(„Jedno serce dla klimatu w trosce o naszą przyszłość”). 
 
Realizują go 4 szkoły z 4 krajów: 
 
Hava Ikmal Bakim Merkezi z Eskişehir z Turcji (główny koordynator) 
Istituto Comprensivo Mazzarino  z Mazzarino we Włoszech 
CEIP PEDRO I z  Tordesillas z Hiszpanii  
i nasza szkoła z Polski – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Poznaniu.