W listopadzie 2019 uczniowie, którzy zgłosili się do projektu przygotowywali loga projektu. Najbardziej podobała nam się praca Franciszka Michaleckiego z klasy 6c.Projekt ten został oficjalnym znakiem projektu.

Wszystkie prace uczniów można zobaczyć na stronie szkoły:

http://www.sp79.edu.pl/aktualnosci/konkurs-na-logo-rozstrzygniety/

Egzamin językowy

W grudniu 2019 odbył się pierwszy egzamin ze znajomości języka angielskiego. Jest to język naszego projektu. Uczestnicząc w projekcie mamy okazję do sprawdzenia, jak potrafimy się nim posługiwać.

oraz przygotowaliśmy prezentacje o naszej szkole, mieście i Polsce. Wszystkie prace są dostępne na blogu projektu.

https://tiny.pl/9wdqh

https://tiny.pl/9wdq7

https://tiny.pl/9wdqf

https://tiny.pl/9wdql

https://tiny.pl/9wdqn

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 2019

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, w grudniu 2019 roku, uczniowie klasy 3, pod kierunkiem wychowawcy i nauczyciela języka angielskiego, przygotowali kartki z życzeniami dla szkół partnerskich. W pięknie zaadresowanych kopertach, życzenia zostały wysłane do szkół zagranicznych.

Również w grudniu 2019 projektowaliśmy maskotki projektu

Zakopanie odpadów

W szkolnym ogródku zakopaliśmy szkło, papier, plastik i metal. Po roku wykopiemy i zobaczymy, które z tych produktów się rozłożyły.

Dzień Ziemi 2020

Już drugi miesiąc nie chodzimy do szkoły. Uczymy się zdalnie, a wolnych chwilach możemy popatrzeć przez okno na rozkwitające rośliny. W ramach obchodów Dnia Ziemi sprzątamy naszą planetę oraz sadzimy rośliny w swoich domach i ogródkach. Świat mimo pandemii jest piękny. Musimy dbać o naszą Ziemię. Zobaczcie nas przy pracy!

Wykonywaliśmy też plakaty, w których chcieliśmy zwrócić uwagę na zmiany klimatu zachodzące na naszej planecie.

PODWODNY ŚWIAT W PRACACH UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

SOS DLA KLIMATU - W TROSCE O NASZĄ PLANETĘ

SOS dla klimatu – w trosce o naszą planetę

Wybór tematyki projektu inspirowany był realizacją w szkole programu Erasmus+” One heart for the climate for our future” („Jedno serce dla klimatu w trosce o naszą przyszłość”). Współpraca w ramach  programu Erasmus + stwarzała dla uczestników projektu możliwość do szerszej prezentację efektów pracy.

W ramach podprojektu edukacyjnego Uczniowskie Laboratoria Informatyczne uczniowie realizowali projekt Nasza Planeta – SOS dla klimatu nawiązujący do zadań związanych z udziałem naszej szkoły w programie Erasmus+” One heart for the climate for our future” („Jedno serce dla klimatu w trosce o naszą przyszłość”). Celem Projektu była popularyzacja szeroko rozumianej idei ochrony środowiska o tym samym dbałości o klimat. Podczas zajęć związanych z wykorzystaniem technik informacyjnych uczestnicy wprowadzani zostali w tematykę ochrony środowiska  np. poprzez wyszukiwanie informacji i ich weryfikacje, quiz Kahoot czy odczytywanie informacji QR. Końcowym zadaniem było opracowanie sposobu prezentacji wypracowanych rozwiązań ochrony klimatu z wykorzystaniem podstaw programowania.

GRUDZIEŃ 2021

W grudniu podczas wideokonferencji z naszymi partnerami przeprowadziliśmy eksperyment związany z gazami cieplarnianymi.

EXPERIMENT 1

SCHOOL NAME

 

DATE

 

PLACE OF EXPERIMENT

 

NAME AND SURNAME OF GROUP STUDENTS

 

EXPERIMENT NAME

GREENHOUSE GAS EFFECT AND RESULT

AIM OF THE EXPERIMENT

Observing the greenhouse gas effect.

EXPERIMENT MATERIALS

2 lanterns, 2 World models, 2 thermometers, a sheet of stretch film, 2 lamp (SOLAR), carbonate, vinegar

 

Efektem naszej wspólnej pracy są magazyn i broszura.