W listopadzie 2019 uczniowie, którzy zgłosili się do projektu przygotowywali loga projektu. Najbardziej podobała nam się praca Franciszka Michaleckiego z klasy 6c.Projekt ten został oficjalnym znakiem projektu.

Wszystkie prace uczniów można zobaczyć na stronie szkoły:

http://www.sp79.edu.pl/aktualnosci/konkurs-na-logo-rozstrzygniety/

Egzamin językowy

W grudniu 2019 odbył się pierwszy egzamin ze znajomości języka angielskiego. Jest to język naszego projektu. Uczestnicząc w projekcie mamy okazję do sprawdzenia, jak potrafimy się nim posługiwać.

oraz przygotowaliśmy prezentacje o naszej szkole, mieście i Polsce. Wszystkie prace są dostępne na blogu projektu.

https://tiny.pl/9wdqh

https://tiny.pl/9wdq7

https://tiny.pl/9wdqf

https://tiny.pl/9wdql

https://tiny.pl/9wdqn

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 2019

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, w grudniu 2019 roku, uczniowie klasy 3, pod kierunkiem wychowawcy i nauczyciela języka angielskiego, przygotowali kartki z życzeniami dla szkół partnerskich. W pięknie zaadresowanych kopertach, życzenia zostały wysłane do szkół zagranicznych.

Również w grudniu 2019 projektowaliśmy maskotki projektu

Dzień Ziemi 2020

Już drugi miesiąc nie chodzimy do szkoły. Uczymy się zdalnie, a wolnych chwilach możemy popatrzeć przez okno na rozkwitające rośliny. W ramach obchodów Dnia Ziemi sprzątamy naszą planetę oraz sadzimy rośliny w swoich domach i ogródkach. Świat mimo pandemii jest piękny. Musimy dbać o naszą Ziemię. Zobaczcie nas przy pracy!

Wykonywaliśmy też plakaty, w których chcieliśmy zwrócić uwagę na zmiany klimatu zachodzące na naszej planecie.

PODWODNY ŚWIAT W PRACACH UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

SOS DLA KLIMATU - W TROSCE O NASZĄ PLANETĘ

Praca metodą  projektu uczy rozwiązywania autentycznych problemów oraz powinna  koncentrować się na kwestiach budzących zainteresowanie uczniów. W oparciu o posiadaną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne i personalne uczestnicy projektu wypracowują konkretny efekt. Zdobywają doświadczenie rozwiązując realny problem. Pracując w zespole rozwijają swoje mocne strony, nabywają bardzo przydatne umiejętności: planowania i organizacji, komunikacji, autoprezentacji i ewaluacji swoich działań. Metoda projektu wyzwala potencjał u uczniów, daje satysfakcję wspólnego oglądania rezultatów projektu oraz możliwość angażowania się w proces jego realizacji.

Wybór tematyki projektu inspirowany był realizacją w szkole programu Erasmus+” One heart for the climate for our future” („Jedno serce dla klimatu w trosce o naszą przyszłość”). Współpraca w ramach  programu Erasmus + stwarzała dla uczestników projektu możliwość do szerszej prezentację efektów pracy.

Celem Projektu była popularyzacja idei ochrony środowiska a tym samym dbałości o klimat, rozbudzanie ciekawości świata, rozwijanie indywidualnych zdolności poznawczych oraz umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym poprzez współpracę w grupie.

Mając sprecyzowany ogólną tematykę projektu na początkowych zajęciach uczestnicy wykorzystując  technikę burzy mózgów  w sposób twórczy starali się rozwiązać problem jakim było określenie  sposobu realizacji zadania projektowego. Przygotowując członków do dyskusji zostały ustalone panujące w jej obrębie zasady:

  • żaden pomysł nie powinien spotykać się z krytyką;
  • każdy ma prawo zgłosić swój pomysł gdy jedna z osób przedstawia swój pomysł, nie wolno jej przerywać;
  • można nie tylko podawać własne pomysły, lecz także rozwijać te zaproponowane przez innych uczestników spotkania;
  • każda osoba może zgłosić dowolną liczbę pomysłów;

W kolejnym etapie uczestnicy wraz z prowadzącym dokonali wyboru ścieżki postępowania,
i tak  w ramach realizacji projektu mieli do rozpoznania różne żywioły natury, ich destrukcyjne odziaływanie na środowisko jak i możliwość pozytywnej przemiany np. na energię elektrycz. Swoje pomysły przedstawiali w formie rysunków.

W ramach podprojektu edukacyjnego Uczniowskie Laboratoria Informatyczne przeprowadzonych zostanie 48 godzin zajęć dla uczniów klas 2 i 3. W ramach zajęć realizowany będzie projekt Nasza Planeta – SOS dla klimatu nawiązujący do zadań związanych z udziałem naszej szkoły w programie Erasmus+” One heart for the climate for our future” („Jedno serce dla klimatu w trosce o naszą przyszłość”). Celem Projektu jest popularyzacja szeroko rozumianej idei ochrony środowiska o tym samym dbałości o klimat. Podczas zajęć związanych z wykorzystaniem technik informacyjnych uczestnicy wprowadzani zostaną w tematykę ochrony środowiska  np. poprzez wyszukiwanie informacji i ich weryfikacje, quiz Kahoot czy odczytywanie informacji QR. Końcowym zadaniem będzie opracowanie sposobu prezentacji wypracowanych rozwiązań ochrony klimatu z wykorzystaniem podstaw programowania.

W ramach początkowych zajęć uczniowie wykorzystując  Merge Cube mogli poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Merge Cube to tajemniczo wyglądający sześcian, pokryty zagadkowymi znakami pozwalający na przejście do wirtualnego wymiaru. Wystarczy smartfon i po kilku sekundach można do woli korzystać z rozszerzonej rzeczywistości.

Poprzez różnorodną aktywność na zajęciach możemy kształtować miękkie kompetencje takie jak logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy w zespole. Podczas realizacji projektu uczestnicy wykorzystywali gry logiczne np. grając w LABIrynt dzieci nabywały i utrwalały umiejętność orientacji na płaszczyźnie. Uczestnicząc w rozgrywce ćwiczyły też koncentrację, logiczne myślenie, przewidywanie i wyciąganie wniosków. Obok gier w czasie zabawy dzieci ćwiczyły koncentrację, koordynację wzrokowo-ruchową i umiejętność logicznego myślenia bawiąc się drewnianą grą – układanką- geometryczną Cubissimo. To gra, która uczy cierpliwości, logicznego myślenia oraz rozwija wyobraźnię przestrzenną. To również forma nauki, rozwijająca zdolności manualne, pobudzająca wyobraźnię, myślenie twórcze, a przy tym uczy cierpliwości. Gra polega na odbudowaniu kostki przy użyciu 7 drewnianych elementów można rozwiązać do 30 zadań prezentowanych na kolorowych kartach, podzielonych na trzy stopnie trudności. Na kartach zostały zaznaczone elementy kostki, do których należy dołączyć pozostałe elementy, aby zbudować sześcian.

Obok gier aktywnością uczestników związana była również z rozwiązywaniem zadań logicznych jak i z elementami kodowania. Nauka kodowania to nie tylko przygotowanie do późniejszej nauki programowania, to przede wszystkim rozwój uniwersalnych kompetencji potrzebnych każdemu dziecku, niezależnie od tego czy w przyszłości będzie interesować się programowaniem czy nie.

 

 

 

 

 

 

 

Kodowanie na dywanie to aktywności około programistyczne, najbardziej dla dzieci korzystne – poprzez ruch i zabawę. Bez wykorzystywania sprzętu komputerowego, manipulując przedmiotami, doświadczając różnych sytuacji krok po kroku mamy możliwość poznać zasady tworzenia pierwszych programów.

 

Realizacja zadań projektu przybliżyła również uczestnikom podstawy programowania z wykorzystaniem  Ozobotów. Poprzez zadania polegające na merytorycznym przygotowaniu się do rozwiązania problemu: obmyślenie ścieżki postępowania, wdrożenie, a na końcu obserwowanie postępów i wprowadzanie działań naprawczych rozwija umiejętności logicznego myślenia i analizy oraz kreatywnego wykorzystania możliwości IT. Programując z wykorzystaniem Ozobotów, możemy od razu zaobserwować efekty swojej pracy, co stworzyło przyjaźniejsze warunki do przyswajania wiedzy na dalszych zajęciach. Praca z Ozobotami przyzwyczaja do projektowego podejścia do pracy: dzieci otrzymują konkretny problem do rozwiązania za pomocą dostępnych narzędzi, tj. robota i komend.